Turistični korpus Turk

Večjezični korpus turističnih besedil

 1. Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia
 2. Civilna zaščita RP Vipava
 3. Časnik Finance, d. o. o.
 4. Delo, d.d.
 5. Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d.
 6. Geometrično središče Slovenije (GEOSS)
 7. Državni zbor Republike Slovenije
 8. HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
 9. Javni zavod Park Škocjanske jame
 10. Knjižnica Miklova hiša Ribnica
 11. LTO Kobarid
 12. LTO Sotočje
 13. Kompas, d. d. turistična agencija
 14. Marjan Žiberna
 15. Muzej na prostem Rogatec
 16. Občina Celje
 17. Občina Jezersko
 18. Občina Vipavska dolina – TRG Vipava
 19. Postojnska jama d. d.
 20. Razvojno informacijski center Bela krajina
 21. Revija Horizont
 22. Sidarta d.o.o.
 23. Skupnost občin
 24. STO Slovenska turistična organizacija
 25. SPIRIT Slovenija
 26. The Slovenia Times; Domus, založba in trgovina d.o.o.
 27. TIC Ajdovščina
 28. TIC Kamnik
 29. TIC Logarska dolina
 30. Turistična zveza Slovenije
 31. Turistično-gostinska zbornica Slovenije
 32. Turistično promocijski in informacijski center Tržič
 33. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 34. Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica
 35. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales
 36. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 37. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor 
 38. Visitslovenia
 39. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
 40. www.krascarso-carsokras.eu – Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
 41. www.slovenia.info
 42. www.terme-giz.si - Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, g.i.z.